Warning: Undefined array key "HTTP_ECE2788" in /home/platne/serwer14609/public_html/csia.pl/wp-config.php on line 92
Biblioterapia- terapeutyczna praca z książką z młodzieżą i osobami dorosłymi​ - Centrum Szkoleń i Animacji

Biblioterapia- terapeutyczna praca z książką z młodzieżą i osobami dorosłymi

Szkolenie ma na celu wesprzeć  biblioteki i ich pracowników oraz inne osoby stosujące w swojej pracy metody biblioterapii, w poszerzeniu wiedzy z zakresu biblioterapii, wykorzystywaniu kreatywnych metod i działań aktywizujących i angażujących czytelników do szeroko rozumianej współpracy z lokalnymi bibliotekami. Dostarczy ona praktycznej wiedzy w zakresie nowych metod pracy w zakresie biblioterapii z elementami: chromoterapii, relaksacji, kreatywnych i innowacyjnych metod pracy.

Warsztat pozwoli dopasować sposoby pracy do współczesnych oczekiwań czytelników. Uczestnicy dowiedzą się, jak osiągać cele związane z rozszerzeniem wiedzy i umiejętności korzystając z biblioterapii, uzupełnią wiedzę z zakresu innowacyjnych metod pracy z różnymi grupami czytelników.
Warsztatowa forma zajęć pozwoli uczestnikom sprawdzić efektywność proponowanych metod/technik pracy w praktyce.

Termin: do ustalenia

Organizator: Centrum Szkoleń i Animacji

Trener: dr Karolina Sobot Kasperska

Zakres szkolenia:

1. Praca z emocjami– ćwiczenia otwierające.

2. Terapia kolorem – wybrane ćwiczenia przydatne w pracy bibliotek

3. Zajęcia relaksacyjne z książką – wprowadzenie, wymiana wiedzy.

4. Twórcze metody wykorzystania tekstu w pracy z różnymi grupami czytelniczymi.

5. Kreatywność w metodyce pracy bibliotekarza

6. Najnowsze odkrycia w edukacji i IT wspierające czytelnictwo różnych grup. Jak je mądrze wykorzystać?

*Fakultatywnie:

– aranżacja przestrzeni bibliotecznej z wykorzystaniem słowa pisemnego

– wsparcie psychologiczne w sytuacjach trudnych

Metody prowadzenia zajęć: warsztaty, dyskusja, ćwiczenia grupowe, praca indywidualna

Zapewniamy:

  • zaświadczenia uczestnictwa na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Interesuje Cię to szkolenie?

Chcesz uczestniczyć w tym szkoleniu? Wypełnij formularz subskrypcji, a poinformujemy cię o najbliższym terminie.