Poniżej znajdziesz gotowe dokumenty,regulaminy do organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży  oraz konspekty, scenariusze i inne być może pomocne rzeczy.

Zapraszamy również do odwiedzania naszego bloga twórczego  i kanału youtube na których prezentujemy różne treści, którymi chcemy zainspirować Cię w pracy

materiały do pobrania na wychowawców kolonijnych

A. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży:
1. Rozporządzenie z dnia 30 marca 2016 w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
2. Dziennik zajęć kolonie
3. karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku nowa 201
4. Oświadczenie wychowawcy w sprawie ochrony życia i zdrowia dziecka
5. Deklaracja opieki nad dziećmi na wypoczynku
6. Oświadczenie rodzica o przejęciu opieki nad dzieckiem na koloniach
7. Obowiązki wychowawcy
8. Upoważnienie wychowawcy do przetwarzania danych osobowych na koloniach

B) Bezpieczeństwo na wypoczynku

 1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich
 2. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (ze zmnianami z dnia 9 kwietnia 2015)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (stosuje się do wypoczynku)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.
 5. Wzór rejestru wypadków
 6. Protokół powypadkowy wzór
 7. Ustawa o systemie oświaty
 8. Roporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych (rodo)
 9. Ustawa z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych

II. Animacja dzieci

 1. Dzień rycerski – Scenariusz zabawy rycerskiej
 2. zabawy na kolonie

 

 

Nasz kanał: