Pracownik
Klubu Seniora

Zapraszamy wszystkie osoby, które planują podjęcie pracy w Klubie Seniora, założenie go lub już pracują z seniorami i potrzebują dodatkowego uzupełnienia kwalifikacji. Kurs prowadzony jest metodami warsztatowymi.

Organizator szkolenia nie jest związany z żadnym operatorem środków unijnych ani żadnym projektem. Szkolenie nie dotyczy realizacji i rozliczenia projektów unijnych. Celem kursu jest wyposażenie uczestników w umiejętności praktyczne w pracy z grupą.

Uwaga! Szkolenie prowadzone jest metodami ćwiczeniowymi, warsztatowymi.
Metody pracy: ćwiczenia, zadania, konwersacja, praca indywidualna i w grupie, analiza przypadku

Termin: 14- 15 maja 20221
Rozpoczęcie w piątek: o godz. 17
Zakończenie w sobotę o godz. 17:00
+ praca własna

Czas trwania: 20 h dydaktycznych

Forma kursu: on-line (platforma zoom)

Koszt: 270 zł brutto

Organizator: Centrum Szkoleń i Animacji

Zapisy: telefonicznie, e-mailowo, preferowane przez formularz: kliknij: https://csia.pl/zapisz-sie/

Regulamin uczestnictwa:
1. Kurs odbywa się w trybie on-line na platformie zoom i jest kursem interaktywnym (uczestnicy zobowiązani są do włączonej kamery i mikrofonu)
2.Przewiduje przerwy kawowe i obiadowe (plan uczestnik otrzymuje po zapisie)
3. Uczestnik otrzymuje również zadania do wykonania w trybie indywidualnym (poza czasem trwania online)
4. Możliwe jest 10% nieobecności usprawiedliwionej. Dłuższa nieobecność oznacza  rezygnację z kursu bez prawa do zwrotu opłaty
5. Uczestnik indywidualny dokonuje przedpłaty wg naszego regulaminu i informacji otrzymanych po zapisnie na kurs
6. Uczestnik instytucjonalny dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury
7. Zaświadczenia uczestnictwa wysyłamy pocztą po zakończeniu szkolenia i wypełnieniu wszystkich warunków uczestnictwa.
8. Istnieje możliwość odwołania kursu lub zmiany terminu przez Organizatora w przypadku niesprzyjających okoliczności
9.Link do zoom wysyłamy najpóźniej 1 dzień przed szkoleniem na e-maile podane w zgłoszeniu

Szkolenie pracownik klubu seniora

Zakres szkolenia:


1. Przepisy i podstawy prawne Klubów Seniora: plac pracy, regulamin, przykładowe formularze.
2. Psychologiczne uwarunkowania pracy  z seniorami, zdrowie fizyczne, psychiczne, ograniczenia i wyzwania
3. Procesy poznawcze, psychologia życia, wypalenie zawodowe, realizacja pasji, budowanie relacji.
4. Promocja i rekrutacja do klubu – opracowanie strategii.
5. Potrzeby i predyspozycje osób starszych w zależności od ich stanu psychofizycznego, praca z seniorem z zaburzeniami ruchowymi, wzroku, słuchu
6. Pracownik Klubu jako lider, przywódca- radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, rozpoznawanie ról grupowych, trening asertywności.
 
ćwiczenia:
1. Ćwiczenia na pamięć, koncentrację osób starszych
2. Budowanie relacji – ćwiczenia, zabawy dla seniorów, zajęcia ułatwiające budowanie relacji
4. Budowanie lokalnych relacji, dobre praktyki, integracja społeczności lokalnej
5. Rozwijanie kreatywności wśród seniorów
6. Pomysły na wspólny czas- zajęcia cykliczne w Klubie Seniora
7. Zajęcia plastyczne, gry, warsztaty manualne

  Na kursy zaopatruje nas:

Zapewniamy:

  • skrypty ze szkolenia
  • zaświadczenia uczestnictwa na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Zapis na szkolenie

Chcesz uczestniczyć w tym szkoleniu? Dokonaj zapisu, a drogą e-mailową otrzymasz potwierdzenie i informacje o dokonaniu płatności

Zaznacz, jeśli chcesz otrzymać fakturę i podaj dane: