Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenie dla osób, którym wiedza na temat udzielania pierwszej pomocy może przydać się w życiu codziennym lub zawodowym. Zapraszamy nauczycieli, urzędników, kierowców, rodziców, opiekunów, pracownik fizycznych i wszystkich osób mających jakikolwiek kontakt z drugim człowiekiem oraz ewentualnymi zagrożeniami dla zdrowia lub życia.

Termin: do ustalenia

Koszt: 150 zł

Organizator: Centrum Szkoleń i Animacji

 

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego. Każdy uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu powinien umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia. Osoba taka powinna potrafić:

 • odpowiednio ocenić i opisać sytuację,
 • w prawidłowy sposób wezwać pomoc (dzwoniąc na pogotowie oraz prosząc o pomoc innych świadków zdarzenia),
 • bezpiecznie zastosować zabiegi ratujące życie w sytuacjach nagłych.
Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy

Zakres szkolenia:

Program szkolenia szczególnie uwzględni najczęściej spotykane dolegliwości u osób starszych oraz :

– resuscytacja krążeniowo-oddechowa,

– układanie w pozycji bocznej ustalonej osoby nieprzytomnej,

– postępowanie z chorymi:

 • po omdleniach,
 • po oparzeniach,
 • po zadławieniach,
 • po urazach,
 • w przypadku krwotoków,
 • w przypadku złamań,
 • w przypadku zatruć,
 • w przypadku udaru cieplnego.

Zapewniamy:

 • skrypty ze szkolenia
 • zaświadczenia uczestnictwa na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Interesuje Cię to szkolenie?

Chcesz uczestniczyć w tym szkoleniu? Wypełnij formularz subskrypcji, a poinformujemy cię o najbliższym terminie.