Warning: Undefined array key "HTTP_ECE2788" in /home/platne/serwer14609/public_html/csia.pl/wp-config.php on line 92
Kurs na wychowawcę wypoczynku - Centrum Szkoleń i Animacji

Kurs na wychowawców wypoczynku- kolonii itp.

Kurs jest kompleksowy, bo trwa 36 godzin dydaktycznych- wg Rozporządzenia MEN. Rozkładamy program na 3 dni.
My staramy się zrealizować go bardzo sumiennie i rzetelnie. Godziny mogłyby kogoś skutecznie zniechęcić, ale dla nas przygotowanie dobrych wychowawców to kwestia istotna.

Takich uprawnień potrzebują osoby planujące wyjazd jako opiekun kolonijny, oraz na wypoczynku w miejscu zamieszkania, tzw półkoloniach. Niezależnie czy pełni się swoją rolę odpłatnie, czy wolontarystycznie.

Dla kogo:
Warunki uczestnictwa: ukończone 18 lat, min średnie wykształcenie (potwierdzone dokumentem- prosimy zabrać ze sobą wraz z dowodem osobistym )

Wg rozporządzenia z ukończenia kursu są zwolnieni:
– nauczyciele

– osoby pracujące z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Czas trwania: 36 h dydaktycznych
Miejsce:
Chełm
ul. Szymanowskiego 4 (Centrum Szkoleń i Animacji)
Lublin:
ul.Filaretów 7 (Sala konferencyjna Centrum Duszpasterstwa Młodzieży) – wskazówki jak trafić: kliknij

Terminy:
 
25-27 czerwca 2021/ Lublin
 

Informacje organizacyjne:
dzień I rozpoczyna się o godz. 10:00 i realizowany jest w formie on-line
sobota i niedziela w formie stacjonarnej (praktyczne zajęcia)

Czas trwania:
piątek:
10-19:30 online
sobota: 8-18:00
niedziela: 8:30-18:00 + egzamin

Koszt: 170 zł

Organizator: Centrum Szkoleń i Animacji

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia w dniu zakończenia szkolenia
Uwaga: Organizator kursu weryfikuje średnie wykształcenie. W dniu kursu lub przy zapisie należy przedstawić dokument potwierdzający średnie wykształcenie
 
Praca i opieka nad dziećmi na koloniach to nie tylko zabawa, ale odpowiedzialność za zdrowie, a nawet życie dziecka. Rodzice powierzają swoje dzieci w ręce wychowawców z zupełnym zaufaniem. Nie można ich zawieść.
 

Jeśli zdecydujesz się na kurs u nas:

-będziesz wiedzieć jak reagować w trudnych sytuacjach (których pewnie będzie mnóstwo),
– dowiesz się kto za co kiedy odpowiada
– będziesz mieć znajomość ważnych przepisów, które są podstawą pracy wychowawcy
– zagłębisz się s sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych
– poznasz mnóstwo sposobów na zorganizowanie czasu dla podopiecznych
– wzbogacisz się w umiejętności prowadzenia zajęć świetlicowych, w domkach, na plaży, grupowych itp.
 
Kurs przeprowadzony będzie przez  dynamicznych trenerów, którzy wprowadzą cię w szeroki zakres tematyki kolonijnej, nie pozwolą byś czuł się znudzony czy znużony.

Zakres szkolenia:

Program: – wg  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
 
Lp. Temat zajęć:
1. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży:– koordynacyjna rola władz oświatowych-obowiązujące przepisy
– elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnymi ,niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
2. Organizacja zajęć w trakcie wypoczynku:
– rada wychowawców
– grupa jako zespól wychowawczy
– organizacja życia, rozkład dnia
– regulamin uczestnika
3. Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej  i edukacyjnej
– opracowanie planu wychowawczego grupy
– metody i formy realizacji planów wychowawczych
– dokumentacja wychowawcy
-obowiązki wychowawcy grupy
4. Ruch i rekreacja
– cele i zadania wychowania fizycznego
– metody nauki techniki pływania. 
– gry i zabawy ruchowe
– zajęcia z gier zespołowych
– lekkoatletyka , olimpiady sportowe , sport
-organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych , niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
5 Turystyka i krajoznawstwo:
– cele i zadania turystyki i krajoznawstwa   w pracy wychowawczej wypoczynku
– organizacja wycieczek
– organizacja biwaków
– gry terenowe
6 Zajęcia kulturalno-oświatowe
Cele i zadania zajęć kulturalno-oświatowych:
– organizacja zajęć kulturalno-oświatowych
– elementy kulturalne w programie dnia
– gry i zabawy świetlicowe
– konkursy, wystawy, dyskusje
– śpiew, muzyka, zabawa ze śpiewem
– organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk prowadzenie kroniki
7 Zajęcia praktyczno-techniczne:
– cele i zadania zajęć praktyczno-technicznych
– formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych
– prace dekoracyjne i zdobnicze
– indywidualne zainteresowania uczestników
– rozwój zainteresowań uczestników
8 Prace społecznie użyteczne:
– cele i zadania zajęć społecznie użytecznych
– wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych
– prace na rzecz wypoczynku
– prace w zakresie samoobsługi
– prace na rzecz środowiska
9 Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku:
– przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów.
– przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku
abc ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy.

 

Kilka ujęć z naszych kursów:

Pobierz bezpłatnie niezbędne dokumenty do organizacji i realizacji wypoczynku: kliknij

Zapewniamy:

  • zaświadczenia uczestnictwa na podstawie wg Rozporządzenia z dnia 30 marca 2016 w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

Zapisz się na szkolenie

Po zapisie otrzymasz informacje organizacyjne i potwierdzenie drogą e-mailową

Zaznacz, jeśli chcesz otrzymać fakturę i podaj dane: